Uitleg wisselvoorzetsels

Wechselpräpasitionen – wisselvoorzetsels

Voorzetsels met een 3e/4e naamval (de wisselvoorzetsels)

 voorbeelden met deze voorzetsels:
 1. voorbeeld 1
  Het boek ligt op de bank.
  UITLEG: Je kunt vragen waar (ligt het boek) ?, dus derde naamval:
  – Das Buch liegt auf der Couch.

 2. voorbeeld 2
  Ik leg het boek op de bank.
  UITLEG: Er is een beweging: het boek wordt ergens neergelegd, dus vierde naamval:
  – Ich lege das Buch auf die Couch.

 3. voorbeeld 3
  Een half uur geleden was ze hier nog.
  UITLEG: Je kunt vragen wanneer (was ze hier nog) ?: dus 3e naamval:
  – Vor einer halben Stunde war sie hier noch.

 4. voorbeeld 4
  Ik heb de foto boven het bureau gehangen.
  UITLEG: Er is een beweging (ook al was dat vroeger): dus 4e naamval
  – Ich habe das Bild über den Schreibtisch gehängt.

 5. voorbeeld 5
  Een blik op zijn horloge vertelde hem dat hij weer te laat was.
  UITLEG: Je kunt vragen waar naartoe (keek hij) ? dus 4e naamval:
  – Ein Blick auf seine Uhr erzählte ihm, daß er wieder zu spät war.

 6. voorbeeld 6
  Ik reageer op de vraag.
  UITLEG: Je kunt niet vragen waar? wanneer? waar naartoe? en er is geen beweging.
  Dan geldt: bij auf en über 4e, alle andere 3e.
  Hier dus 4e: – Ich reagiere auf die Frage.

 7. voorbeeld 7
  Ik wacht al meer dan een uur.
  UITLEG: Je kunt niet vragen waar? wanneer? waar naartoe? en er is geen beweging.
  Dan geldt: bij auf en über 4e, alle andere 3e.
  Hier dus 4e: – Ich warte schon über eine Stunde.

 8. voorbeeld 8
  Hij wacht op zijn vrouw.
  UITLEG: Je kunt niet vragen waar? wanneer? waar naartoe? en er is geen beweging.
  Dan geldt: bij auf en über 4e, alle andere 3e.
  Hier dus 4e: – Er wartet auf seine Frau.

 9. voorbeeld 9
  Hij wacht voor het station op zijn vrouw.
  UITLEG: Je kunt vragen waar (wacht hij op zijn vrouw) ?,
  dus wel derde naamval voor het stukje “voor het station”:
  – Er wartet vor dem Bahnhof auf seine Frau

  Oefenen                                                                                                                                                        Link1                                                                                                                                                                    Link 2