das Hilfsverb

das Hilfsverb -het hulpwerkwoord (sein, haben, werden)

Hulpwerkwoorden komen vaak voor in de de geschreven en gesproken taal. Vaak in combinatie met een ander werkwoord, soms ook zelfstandig.

-Ich habe ein neues Haus gemietet. (haben en mieten = huren)                                                            -Ich habe keine Lust mehr.

Tegenwoordige tijd

ich bin hab-e werd-e
du bist hast wirst
er/sie ist hat wird
wir sind hab-en werd-en
ihr seid hab-t werd-et
Sie/sie sind hab-en werd-en

-Merk op dat de tegenwoordige tijd van de werkwoorden ‘sein’, ‘haben’, en ‘werden’ vrij onregelmatig zijn.

Verleden tijd

ich war hatt-e wurd-e
du war-st hatt-e-st wurd-est
er/sie war hatt-e wurd-e
wir war-en hatt-en wurd-en
ihr war-t hatt-et wurd-et
Sie/sie war-en hatt-en wurd-en

Voltooid deelwoord

ich bin/habe gewesen gehabt geworden

Let op                                                                                                                                                                  -De verleden tijd van werden is wurd- dus zonder Umlaut. (Met umlaut: würd-) heeft een andere betekenis: namelijk ‘zouden’ .                                                                                              -Hoewel het werkwoord zijn ‘sein’ is, komt ‘sein’ niet terug als vervoeging. Het is wir sind en Sie/sie sind. Niet: wir sein of Sie/sie sein!!

Oefenen

!Oefenlink 1: Hulpwerkwoord: haben, sein, werden: rijtjes invullen

!Oefenlink 2: Hulpwerkwoord: haben oder sein

!Oefenlink 3: Hulpwerkwoord: haben en sein: verschillende tijden

!Oefenlink 4: Hulpwerkwoord: haben en sein

!Oefenlink 5: Hulpwerkwoord: haben, sein, werden

!Oefenlink 6: Hulpwerkwoord: haben, sein, werden met pers. vnw.